Drift av ventilations & värmesystem, 2 dagar, Göteborg

Drift av ventilations och värmesystem – Praktisk grundkurs

Bakgrund
Driftteknikern är fastighetens bäste vän. De tekniska systemen i fastigheten är av största betydelse för inomhusmiljön och en god driftekonomi. Väl fungerande ventilations och värmesystem är grunden för nöjda brukare och förvaltare. Även byggnaden och de tekniska systemen i sig kan skadas vid fel drift och skötsel av systemen. Vi har valt att undervisa på båda systemen på samma kurs eftersom de samverkar. Båda systemen måste ha en väl skött drift om man är mån om driftekonomi och brukarna i fastigheten. Tekniken utvecklas och drifttekniken är sista utpost för att säkerställa funktionen i fastigheterna. Kompetensutveckling av driftteknikern är därför nödvändig för att få ut teknikens möjligheter i verkligheten.

Du får
Du får systemkompetens så att du själv kan diagnostisera fel inställningar och justera på ett korrekt sätt. Du lär dig driftoptimering i praktiken. Kursen ger också god kunskap om komponenter för såväl ventilations som värmesystem genom praktiska övningar i en modern och överblickbar fastighet.Du får även kunskap om mät- och kontrollutrustning för ventilations- och värmesystem genom praktisk övning i fastighet med mätutrustning.

Deltagare
Driftstekniker, fastighetstekniker, fastighetsskötare, servicetekniker, husvärdar, VVS-montörer, arbetsmiljösamordnare, energirådgivare m fl som kommer i kontakt med ventilations och värmesystem.

Från programmet

Ventilationssystem
Olika typer av system och funktioner.
FTX-systemens uppbyggnad och komponenter.
Ventilationsaggregat, ventilationskanaler och don.

Driftoptimering och skötsel av ventilationssystem.
Energieffektivisering. Styr och övervakning. Frekvensomvandlare.

Projekterade flöden och aktuell verksamhet.
Krav på ventilation i författning för olika verksamheter.
Boverket, Arbetsmiljöverket och Folkhälsomyndigheten. Branschpraxis.
Bestämmelser om OVK.

Injustering av luftflöden . Orientering.

Övning. Ventilationsmätningar i fastighet.

Värmesystem
Byggnadens värmebalans.
Dimensionerande utetemperatur och varaktighetsdiagram.

Fjärrvärmecentralens uppbyggnad och funktion. Annan värmeproduktion.
Komponenter och säkerhet.

Rörsystem, shuntgrupper, cirkulationspumpar. Hög och lågflödessysetem.
Styr och övervakningssystem. Systemfel och injustering.

Övning.  Mätning av STA-D ventiler med TA-skope för injustering av värmesystem i fastighet.

Ventilations och värmesystem
Samverkan mellan ventilations och värmesystem för en energieffektiv och god inomhusmiljö.

Avslutning.

Tider
Dag 1: 09.00-17.00
Dag 2: 08.30-16.30

Kursegenskaper

Startdatum 2023-12-20
Slutdatum 2023-12-21
Sista anmälningsdatum 2023-11-18
Individuellt pris inklusive lunch & fika 9 800 SEK
Plats
Göteborg
Göteborg, Sverige
Göteborg
9 800 SEK 6
Dela denna kurs: