Villkor

Allmänna villkor

För anmälan till öppen kurs gäller följande

 1. Anmälan är bindande för deltagarens företag så snart TIFU har accepterat bokningen och skickat bekräftelse.
  Avbokning ska alltid ske skriftligt.
 2. Vid avbokning tidigare än 29 dagar innan kursstart debiteras en administrativ avgift på 500 SEK.
 3. Vid avbokning 28-14 dagar före kursstart ska beställaren ersätta TIFU med 50% av kursavgiften.
 4. Vid avbokning 13-0 dagar före kursstart ska beställaren ersätta TIFU med 100% av kursavgiften.
 5. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan i samma företag efter samråd med TIFU.
 6. Att delta i en väntelista till en kursplats medför ett åtagande om accept när kursplatsen erbjuds.
 7. TIFU har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.
 8. TIFU fakturerar kursavgiften före kursstart. Fakturan ska betalas inom 30 dagar.

För företagsanpassade utbildningar gäller

Villkor angivna i offert gäller i första hand.

 1. Avbokning ska alltid ske skriftligt.
 2. Vid om/avbokning ska beställaren ersätta TIFU för nedlagt arbete från accepterad offert till avbokning mottagits.
 3. Vid om/avbokning 28-14 dagar före kursstart ska beställaren ersätta TIFU med 50% av avtalat pris.
 4. Vid om/avbokning 14-0 dagar före kursstart ska beställaren ersätta TIFU med 100% av avtalat pris.
 5. TIFU har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.
 6. TIFU har rätt att delfakturera för nedlagt arbete innan genomförande av utbildningen.
 7. För nödvändiga inköp som TIFU gör för genomförandet av utbildningen/uppdraget utgår 10 % pålägg jämte självkostnad.


Övrigt

För distansutbildning gäller samma villkor som för öppen kurs. Är distansutbildningen avsedd för en organistion gäller villkoren för
företagsanpassad kurs. Lunch och fika ingår inte i priset för distansutbildning.