Kursområden

Arbetsmiljöutbildning för chefer

Samordningsansvar, fast driftställe

Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och U

Organisatorisk & social arbetsmiljö

Stress & stresshantering

Trycksatta anordningar

Allergiframkallande produkter & kvarts-stendamm

Allergiframkallande produkter (härdplastutbildning)

Arbetsledning - grundkurs

Projektledning - grundkurs

Praktisk retorik för arbetsledare

Organisatorisk & social arbetsmiljö

Produktiva arbetsgrupper

Medicinska Gasanläggningar - Grundkurs

Riskhantering av Medicinska Gasanläggningar

Medicinska Gasanläggningar - Kontroll & besiktning

Medicinska Gasanläggningar - Praktisk driftteknik

Sjukhusanpassad utbildning

 

Kemikaliebedömning - grundkurs

Klassificering och märkning av kemisk produkt

Säkerhetsdatablad(SDB)

Allergiframkallande kemiska produkter (Härdplastutbildning)

OVK - obligatorisk ventilationskontroll

Drift av ventilations- & värmesytem - praktisk grundkurs

Entreprenadjuridik - grundkurs

Drift av ventilations- och värmeanläggningar - praktisk grundkurs

Byggarbetsmiljösamordnare BAS P & U - grundkurs

Allergiframkallande produkter & kvarts-stendamm

 

Industriellt strålskydd - radioaktiva strålkällor & röntgen. Grundkurs

Industriellt strålskydd - industriella övningar

Industriellt strålskydd - öppen radiografering