Entreprenadjuridik Grundkurs, 2 dagar, Stockholm

Entreprenadjuridik Grundkurs.

Bakgrund
Ett handslag och löpande räkning kan gå bra. I professionella projekt önskar både byggherre och entreprenör eller konsult en mer förutsägbar process. Förfrågningsunderlag lämnas ut, anbud kan villkoras, antas och regleras. Lagstiftningen har i princip lämnat över ansvaret till parterna att avtala om vad som ska gälla för ett entreprenad- eller konsultavtal. För att underlätta har branschens intressenter tagit fram standardavtal för olika entreprenadformer och upphandlingar. Standardavtalen är frivilliga och måste avtalas för att binda parterna.
I kontrakten kan standardavtalen föras in helt eller delvis tillsammans med annat som parterna vill avtala om. Ändrade förutsättningar är snarare regel än undantag i entreprenader. Detta regleras av ÄTA-bestämmelser i avtalen (Ändring, Tillägg och Avgående arbeten). Parterna har också ett ansvar för att kommunicera med varandra. Kunskap om entreprenadjuridik leder till bättre samarbete, bra resultat och kostnadskontroll. Till syvende och sist handlar det om pengar. Det gäller att inte bli blåst eller dragen vi näsan.

Du får
Utbildning ger dig grundläggande, nödvändiga och tillämpbara kunskaper och insikter om entreprenadjuridiken genom pedagogiska genomgångar och verklighetsbaserade övningar. Du får förståelse för risker och bevisbörda i ingångna avtal.

Deltagare
Byggherrar, projektledare, förvaltare, konsulter, arkitekter, entreprenörer, besiktningsmän, inspektörer, jurister m fl

Från programmet

Dag 1

Grundläggande lagstiftning (Avtalslagen - Köplagen - Konsumenttjänstlagen), och avtals uppkomst och bundenhet.

Allmänna bestämmelser AB 04: för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader

Allmänna bestämmelser ABT 06: för totalentreprenader

Entreprenadkontraktets uppbyggnad och systematik: AMA AF, MER
Exempel på fullgott entreprenadkontrakt.

Upphandlingsformer - Utförandeentreprenad/Totalentreprenad

Entreprenadformer

Ändring, Tillägg och Avgående arbeten, s.k. ÄTA-arbeten

Allmänna bestämmelser ABK 09: för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet

Allmänna bestämmelser ABM 07: för köp av varor till yrkesmässig byggverksamhet

Dag 2

Fördjupning AB 04 - Aviseringsplikt, kontraktuella fallgropar, samspel mellan AB 04 och ABT 06

Analys av rättspraxis - Bevisbörda och rättslig tolkning

Fördjupning i ABK 09 - ABM 07

Allmänna bestämmelser ABS 18: för småhusentreprenad

Verklighetsbaserade övningar

Frågor / avslutning

Tider:
Dag 1: 09.00 - 17.00
Dag 2: 08.30 - 16 .30

Kursegenskaper

Startdatum 2022-12-07
Slutdatum 2022-12-08
Sista anmälningsdatum 2022-11-18
Individuellt pris inklusive lunch & fika 10 200 SEK
Plats
Stockholm
Stockholm, Sverige
Stockholm
Kontakta oss eller boka nästa kurstillfälle om det passar
10 200 SEK 10
Dela denna kurs: