Ventilation

OVK - obligatorisk ventilationskontroll

Drift av ventilations- & värmesytem - praktisk grundkurs

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK
- inför certifiering

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, ska göras regelbundet. Syftet är att säkerställa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemet fungerar väl. Det är byggnadsägarens skyldighet att genomföra regelmässiga kontroller på ventilationssystemets funktion. Byggnadsägaren ska anlita en certifierad funktionskontrollant.
Kursen ger de kunskaper som behövs för certifieringen enligt BFS 2017:10 (OVK 3) §§11-14 för behörighet K. Kunskaperna förmedlas i undervisning i två hela dagar. Du blir förtrogen med den gedigna dokumentation som du också får använda vid kunskapsprovet. Vår erfarne lärare tar dig vidare mot din certifiering. Dag 3 utgörs av prov enligt ackrediterat organs rutiner. Kostnad för provet tillkommer. Vår kursdokumentation på tre kurspärmar är alltid uppdaterad och ingår liksom lunch och fika i kursavgiften. LÄS MER för utförligare information innan kursanmälan.

Startdatum 2021-10-26
Slutdatum 2021-04-28
Sista anmälningsdatum 2021-10-03
Individuellt pris inklusive lunch & fika 8 200 SEK
Plats
Göteborg
Göteborg, Sverige
Göteborg
8 200 SEK 8

Drift av ventilations och värmesystem – Praktisk grundkurs

Bakgrund
Driftteknikern är fastighetens bäste vän. De tekniska systemen i fastigheten är av största betydelse för inomhusmiljön och en god driftekonomi. Väl fungerande ventilations och värmesystem är grunden för nöjda brukare och förvaltare. Även byggnaden och de tekniska systemen i sig kan skadas vid fel drift och skötsel av systemen. Vi har valt att undervisa på båda systemen på samma kurs eftersom de samverkar. Båda systemen måste ha en väl skött drift om man är mån om driftekonomi och brukarna i fastigheten. Tekniken utvecklas och drifttekniken är sista utpost för att säkerställa funktionen i fastigheterna. Kompetensutveckling av driftteknikern är därför nödvändig för att få ut teknikens möjligheter i verkligheten.

Du får
Du får systemkompetens så att du själv kan diagnostisera fel inställningar och justera
på ett korrekt sätt. Du lär dig driftoptimering i praktiken. Kursen ger också god kunskap om komponenter för såväl ventilations som värmesystem genom praktiska övningar i en modern och överblickbar fastighet. Du får även kunskap om mät- och kontrollutrustning för ventilations- och värmesystem genom praktisk övning i fastighet med mätutrustning.

 

Startdatum 2020-12-09
Slutdatum 2020-12-10
Sista anmälningsdatum 2021-11-14
Individuellt pris inklusive lunch & fika 8 900 SEK
Plats
Göteborg
Göteborg, Sverige
Göteborg
8 900 SEK 12