Projektledning grundkurs, 2 dagar. Göteborg


Projektledning - grundkurs, 2 dagar

Bakgrund
Projektledare leder ofta tillfälligt sammansatta projektgrupper. Gruppens sammansättning kan variera under projektiden och projektdeltagare har ofta överordnade chefer i en linjeorganisation utanför projektledarens kontroll. Det är dock ofta projektledaren och inte chefen som är närmast överordnad personalen i en projektgrupp. Ibland har projektledaren även outtalat ansvar för arbetsmiljöfrågor som ska klarläggas innan accept och projektstart.
Ledarskap kan anses vara en talang men mycket talar för att kunskaper inom projektledning hjälper till att utveckla ledares förmåga att leda på ett bra sätt.
Med ett gott och medvetet projektledarskap finns goda förutsättningar för att skapa en väl fungerande och produktiv projektgrupp.

Kursen lägger stor vikt vid projektledares förmåga att ”läsa av” sin projektgrupp, göra en snabb analys av situationen och sedan välja ett lämpligt ledarbeteende. Det finns flera olika typer av projektledare och du kommer att förstå att det är bra att det finns skillnader och du får kunskaper om vilka konsekvenser det kan ha om ledarskapet brister. Samspelet både med styrgrupp och referensgrupp är också viktigt för att dra nytta av ett fungerande ledarskap.


Du får
Kunskaper om projektledarskap, kommunikation internt och externt samt utformning av projektgrupper. Du får veta något om modeller och metoder inom ledarskap som är lätta att överskåda och minnas även i situationer med stress och konflikter. Du blir, kort sagt, en medveten projektledare och med kunskap om hur du kan driva projektet på ett framgångsrikt sätt. Senaste utgåva av boken Projektledning av Bo Tonnqvist ingår i dokumentationen.
Deltagare
Alla som har ansvar för projekt såväl interna som externa, såväl stora som små.


Från programmet
Vad är projekt?
Förstudien
Att möta nya medarbetare
Planering av projekt
Risk och kvalitet
Att skapa projektgrupper
Ledarskap i projekt
Situationsanpassning
Olika lärstilar
Konfliktbeteenden
Kommunikationshinder
Avslut och lessons learned
Förändringsledning
Stress
Projektmognad

Tider
Dag 1: kl 09:00 - 16:30
Dag 2: kl 08:30 - 16:00.

Kursegenskaper

Startdatum 2023-02-14
Slutdatum 2023-02-15
Sista anmälningsdatum 2023-01-18
Individuellt pris inklusive lunch & fika 10 800 SEK
Plats
Göteborg
Göteborg, Sverige
Göteborg
10 800 SEK 12
Dela denna kurs: