Produktiva arbetsgrupper, 2 dagar. Företaganpassad.

 


Produktiva arbetsgrupper 2 dagar, Endast företagsanpassad

Bakgrund
Effektivitet är på många sätt eftersträvansvärt men mycket talar för att produktivitet hjälper till att utveckla effektiviteten på ett bra sätt. Arbetsgivaren har ansvar för att personalen leds på ett sätt som främjar både verksamheten och medarbetarnas trivsel och hälsa. Genom att se på arbetet utifrån blir det lättare att utveckla förståelsen för produktivitet. Med ett gott och medvetet ledarskap finns goda förutsättningar för att skapa en väl fungerande och produktiv verksamhet. Ett företag med ledare och chefer som har en sund syn på hur resultat på ett tydligt sätt ska mätas och värderas skapar en god grund för att utveckla personalens trivsel och lojalitet gentemot verksamheten.

Samspelet mellan personal och ledare är viktigt för produktiviteten. Begreppet medarbetarskap introduceras för att visa på fördelarna med samsyn kring hur
arbetsgruppen utvecklas över tid, under det att det dagliga arbetet utförs.

Kursen ger flera inputs om ledarskapets och medarbetarskapets betydelse för produktiviteten och hur grupper och enskilda medarbetare bör bemötas för att ges rätt förutsättningar till goda prestationer.

Kursen ger
Kunskaper om kommunikationens betydelse för ledarskap och medarbetarskap. Kunskaper om modeller och metoder som beskriver gruppers utveckling. Deltagarna lär sig känna igen tecken på gruppers olika utvecklingsstadier. Ledaren lär sig förstå enskilda individers livssituation, konfliktbeteende och lärstil. Ledaren blir mer medveten och kan väga av sitt agerande i olika arbetssituationer. Medarbetaren blir mer medveten om sitt bidrag till gruppens utveckling.
Deltagare
Hela arbetsgrupper ledare och medarbetare. Ledaren bör först deltagit i TIFU:s kurs Arbetsledning – grundkurs.


Från programmet

Bra resultat skapar trivsel
Effektivitet och produktivitet
Från arbetsgrupp till team
Vad tänker mina medarbetare?
Reflektion - Hur tänker jag själv?
Kommunikationshinder
Olika lärstilar
Stress på jobbet
Känslostyrning
Situationsanpassning
Konfliktbeteenden

Tider (förslag)
Dag 1: kl 09:00 - 16:30
Dag 2: kl 08:30 - 16:00.

Kursegenskaper

Startdatum 9998-01-01
Slutdatum 9998-01-01
Registration Start Date 2017-01-01
Individuellt pris inklusive lunch & fika Begär offert
Plats På ert företag
18
Dela denna kurs: