Arbetsledning grundkurs, 2 dagar. Göteborg


Arbetsledning grundkurs 2 dagar

Bakgrund
Ledarskap kan anses vara en talang men mycket talar för att kunskaper inom området hjälper till att utveckla ledares förmåga att leda på ett bra sätt. Arbetsgivaren har ansvar för att personalen leds på ett sätt som främjar både verksamheten och medarbetarnas utveckling, trivsel och hälsa. Genom och se på ledarskapet utifrån så blir det lättare att utveckla sin egen ledarstil. Med ett gott och medvetet ledarskap finns goda förutsättningar för att skapa en väl fungerande och produktiv verksamhet. Ett företag med ledare och chefer som har en sund syn på ledarskap och medarbetarskap skapar ständigt en god grund för att utveckla företaget och personalen.

Kursen lägger stor vikt vid ledares förmåga att ”läsa av” sin grupp, göra en snabb analys av situationen och sedan välja ett lämpligt ledarbeteende. Det finns flera olika typer av ledare och du kommer att förstå att det är bra att det finns skillnader och du får kunskaper om vilka konsekvenser det kan ha om ledarskapet brister. Samspelet både med personalen och högre befattningshavare är också viktigt för att dra nytta av ett fungerande ledarskap. Begreppet medarbetarskap introduceras för att visa på fördelarna med samsyn och viss utbildning kring hur ledarskapet utövas när det dagliga arbetet leds och fördelas

Kursen ger dig flera inputs om ledarskapets betydelse och hur grupper och enskilda medarbetare bör bemötas för att ge rätt förutsättningar till goda prestationer.

Du får
Kunskaper om ledarskap. Du får kunskaper om modeller och metoder inom ledarskap som är lätta att överskåda och minnas även i stressade situationer. Du får träning genom övning.
Du blir, kort sagt, en medveten ledare som vet vad du gör när du väljer att gå in eller väljer att hålla dig utanför en arbetssituation.  Boken, Att skapa effektiva team av Susan Wheelan ingår i kursdokumentationen.

Deltagare
Arbetsledare i alla branscher. Ledare för såväl kollektivanställda som tjänstemän.
Alla personer som har eller planerar inför ett personalansvar.

Från programmet
Vad är ledarskap?
Från arbetsgrupp till team
Att möta nya medarbetare
När det stormar i leden
Att skapa normer
Bra resultat skapar trivsel
Situationsanpassning
Olika lärstilar
Konfliktbeteenden
Kommunikationshinder
Reflektion - Hur tänker jag själv?
Stress på jobbet
Effektivitet och produktivitet
Organisationens stöd till sina ledare

Tider
Dag 1: kl 09:00 - 16:30
Dag 2: kl 08:30 - 16:00

Kursegenskaper

Startdatum 2023-04-19
Slutdatum 2023-04-20
Sista anmälningsdatum 2023-03-01
Individuellt pris inklusive lunch & fika 10 800 SEK
Plats
Göteborg
Göteborg, Sverige
Göteborg
10 800 SEK 17
Dela denna kurs: