Ledarskap

Arbetsledning - grundkurs

Projektledning - grundkurs

Praktisk retorik för arbetsledare

Organisatorisk & social arbetsmiljö

Produktiva arbetsgrupper


Projektledning - grundkurs 2 dagar

Projekt skiljer sig från uppgifter och uppdrag. Projektformen handlar om att agera i en föränderlig och tidssatt verksamhetsform. Arbetet ska ske på ett sätt som passar både kunden /projektägaren och projektgruppen. Projektledning handlar om att med ett gott ledarskap ofta utan personalansvar främja projektgruppens arbete och att nå målen med tilldelade resurser inom rätt tid och med rätt kvalitet. Ledarskap är ett verktyg som kan användas för att plocka fram dolda resurser i en projektgrupp. Med kunskap om ledarskap kan projektledaren utveckla sitt projektledarskap. Kursen ger även kunskap om hur man kan tillämpa olika metoder för styrning och rapportering av projekt. Kursen ger dig möjligheten att själv ta fram en palett av ageranden och metoder som gör att du kan leda projekt på ett förtroendefullt sätt.

Startdatum 2019-03-21
Slutdatum 2019-03-22
Registration Start Date 2017-01-01
Sista anmälningsdatum 2019-03-04
Individuellt pris inklusive lunch & fika 9 800 SEK
Plats
Stockholm
Stockholm, Sweden
Stockholm
9 800 SEK 18

Projektledning - grundkurs 2 dagar

Projekt skiljer sig från uppgifter och uppdrag. Projektformen handlar om att agera i en föränderlig och tidssatt verksamhetsform. Arbetet ska ske på ett sätt som passar både kunden /projektägaren och projektgruppen. Projektledning handlar om att med ett gott ledarskap ofta utan personalansvar främja projektgruppens arbete och att nå målen med tilldelade resurser inom rätt tid och med rätt kvalitet. Ledarskap är ett verktyg som kan användas för att plocka fram dolda resurser i en projektgrupp. Med kunskap om ledarskap kan projektledaren utveckla sitt projektledarskap. Kursen ger även kunskap om hur man kan tillämpa olika metoder för styrning och rapportering av projekt. Kursen ger dig möjligheten att själv ta fram en palett av ageranden och metoder som gör att du kan leda projekt på ett förtroendefullt sätt.

Startdatum 2019-05-09
Slutdatum 2019-05-10
Sista anmälningsdatum 2019-04-15
Individuellt pris inklusive lunch & fika 9 800 SEK
Plats
Göteborg
Gothenburg, Sweden
Göteborg
9 800 SEK 18

Praktisk retorik för arbetsledare.


För dig som vill bättre vill kunna styra din omgivning – mer än omgivningen styr dig, finns en metod som går ut på att skaffa sig effektiv argumentation, bättre bevisföring och ”rätt” disposition.

De synnerligen praktiska teorierna kommer från den urgamla retoriken – konsten att övertyga. Och som egentligen är den enda vägen till långsiktig kontroll över såväl situationer som medarbetare.

Föreläsare och övningsledare är Stefan Hedlund, talskrivare, management- och PRkonsult och författare till bland annat boken ”Marknadsretorik”. Och som dessutom står till ditt förfogande för enklare form av efterarbete/komplettering under 3 månader efter kursen.

Kursen är maximerad till 10 deltagare. 
Kursen pågår mellan kl 10.00 - 19.00
För företagsintern kurs lämnas offert.


Startdatum 2019-03-21
Slutdatum 2019-03-21
Sista anmälningsdatum 2019-03-06
Individuellt pris inklusive lunch & fika 4 800 SEK
Plats
Göteborg
Gothenburg, Sweden
Göteborg
4 800 SEK 10

Organisatorisk och social arbetsmiljö.

Ohälsa som beror på stress, konflikter och andra psykosociala förhållanden har ökat i arbetslivet. Detta har fått konsekvenser för individen, arbetsgivaren och samhället i stort. Arbetsmiljöverket har preciserat vad arbetsgivaren ska göra för att förebygga denna ohälsa och utanförskap med föreskrifterna AFS 2015:04 Organisatorisk och social arbetsmiljö. De nya föreskrifterna ersätter de tidigare allmänna råden om psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön (AFS 1980:14) och de särskilda föreskrifterna om kränkande särbehandling i arbetslivet (AFS 1993:17).

Alla chefer och arbetsledare ska ha kunskaper om vad ohälsa genom arbetsbelastning och kränkande särbehandling är och hur det kan förebyggas. Kursen ger dig kunskaperna, den praktiska tillämpningen och insikter om hur arbetet kan organisaras så grundläggande förutsättningar finns för trivsel och goda prestationer på jobbet.

 

 

Startdatum 2019-03-19
Slutdatum 2019-03-19
Sista anmälningsdatum 2019-03-01
Individuellt pris inklusive lunch & fika 3 900 SEK
Plats
Göteborg
Gothenburg, Sweden
Göteborg
3 900 SEK 20

Produktiva arbetsgrupper 2 dagar, företagsanpassad.


Alla grupper är inte effektiva. Alla effektiva grupper är inte produktiva. Produktivitet handlar om att få jobbet gjort och att leverera. Detta måste ske på ett korrekt och lämpligt sätt som passar både verksamheten och arbetsgruppen. Ett gott ledarskap främjar ”medarbetarskapet”, allas medvetenhet om verksamheten, goda resultat på jobbet och vad som är god social arbetsmiljö . Ledarskap och medarbetarskap är verktyg som kan användas för att öka produktiviteten i en arbetsgrupp så att effektiviteten sedan kan utvecklas efterhand, över tid.

Kursen hålls för arbetsgruppens medarbetare och ledare tillsammans. Kursen fokuserar på produktiviteten och ger gruppen utveckling av ledar- och medarbetarskap. Detta gör att gruppen kan fungera såväl effektivt som produktivt vilket är en stor tillgång för de anställdas och företagets utveckling. Det är en fördel om ledaren deltagit i TIFU:s Arbetsledning – grundkurs innan genomförande av denna kurs på hemmaplan.

Startdatum 9998-01-01
Slutdatum 9998-01-01
Registration Start Date 2017-01-01
Individuellt pris inklusive lunch & fika Begär offert
Plats På ert företag
18

Arbetsledning grundkurs 2 dagar.


Alla ledare är inte chefer. Alla chefer är inte ledare. Ledarskap handlar om att bli accepterad av den grupp man är satt till att leda. Detta måste ske på ett korrekt och lämpligt sätt som passar både ledaren och gruppen. Det handlar om att med ett gott ledarskap skapa goda resultat på jobbet och främja trivsel och hälsa i arbetsgruppen. Ledarskap är ett verktyg som kan användas för att plocka fram dolda resurser i en arbetsgrupp och ledarskapet utvecklas av varje ledare över tid.

Du får nödvändiga kunskaper om vetenskapligt belagda rön och beprövad erfarenhet inom området. Du lär dig att själv ta fram en palett av ageranden och metoder som gör att du kan leda på ett förtroendefullt sätt. Du blir klar över ledarrollen genom att få förståelse för vad som utmärker ditt eget ledarskap, vilket är en stor tillgång för dig själv, dina medarbetare och arbetsgivaren.

Startdatum 2019-04-03
Slutdatum 2019-04-04
Sista anmälningsdatum 2019-03-10
Individuellt pris inklusive lunch & fika 9 800 SEK
Plats
Göteborg
Gothenburg, Sweden
Göteborg
9 800 SEK 18