Entreprenadjuridik - intensivkurs, 1 dag, Stockholm

Entreprenadjuridik - intensivkurs. 1 dag.

Bakgrund
Ett handslag och löpande räkning kan gå bra. I professionella projekt önskar både byggherre och entreprenör eller konsult en mer förutsägbar process. Förfrågningsunderlag lämnas ut, anbud kan villkoras, antas och regleras. Lagstiftningen har i princip lämnat över ansvaret till parterna att avtala om vad som ska gälla för ett entreprenad- eller konsultavtal. För att underlätta har branschens intressenter tagit fram standardavtal för olika entreprenadformer och upphandlingar. Standardavtalen är frivilliga och måste avtalas för att binda parterna.
I kontrakten kan standardavtalen föras in helt eller delvis tillsammans med annat som parterna vill avtala om. Ändrade förutsättningar är snarare regel än undantag i entreprenader. Detta regleras av ÄTA-bestämmelser i avtalen (Ändring, Tillägg och Avgående arbeten). Parterna har också ett ansvar för att kommunicera med varandra. Kunskap om entreprenadjuridik leder till bättre samarbete, bra resultat och kostnadskontroll. Till syvende och sist handlar det om pengar. Man ska inte bli blåst eller dragen vid näsan.

Du får
Utbildning ger dig grundläggande kunskap och en bra överblick av olika standardavtal inom entreprenadjuridiken. Du lär dig det som är viktigt att tänka på innan du ingår konsult- eller entreprenadavtal och hur avtalen tolkas.

Deltagare
Byggherrar, projektledare, förvaltare, konsulter, arkitekter, entreprenörer, besiktningsmän, inspektörer, jurister, säljare, inköpare m fl

Från programmet

•    Grundläggande lagstiftning (Avtalslagen - Köplagen - Konsumenttjänstlagen), och avtals uppkomst och bundenhet.

•    Allmänna bestämmelser AB 04: för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader

•    Allmänna bestämmelser ABT 06: för totalentreprenader

•    Entreprenadkontraktets uppbyggnad och systematik: AMA AF, MER
     Exempel på fullgott entreprenadkontrakt.

•    Upphandlingsformer - Utförandeentreprenad/Totalentreprenad

•    Entreprenadformer

•    Ändring, Tillägg och Avgående arbeten, s.k. ÄTA-arbeten

•    Allmänna bestämmelser ABK 09: för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet

•    Allmänna bestämmelser ABM 07: för köp av varor till yrkesmässig byggverksamhet

•    Frågor / avslutning


Tider:
Dag 1: 09.00 - 17.00

Kursegenskaper

Startdatum 2022-12-07
Slutdatum 2022-12-07
Registration Start Date 2019-06-10
Sista anmälningsdatum 2022-11-16
Individuellt pris inklusive lunch & fika 5 800 SEK
Plats
Stockholm
Stockholm, Sverige
Stockholm
Kontakta oss eller boka nästa kurstillfälle om det passar
5 800 SEK 4
Dela denna kurs: