Entreprenadjuridik - intensivkurs, 1 dag, Stockholm

Entreprenadjuridik - intensivkurs. 1 dag.

Bakgrund
Ett handslag och löpande räkning kan gå bra. I professionella projekt önskar både byggherre och entreprenör eller konsult en mer förutsägbar process. Förfrågningsunderlag lämnas ut, anbud kan villkoras, antas och regleras. Lagstiftningen har i princip lämnat över ansvaret till parterna att avtala om vad som ska gälla för ett entreprenad- eller konsultavtal. För att underlätta har branschens intressenter tagit fram standardavtal för olika entreprenadformer och upphandlingar. Standardavtalen är frivilliga och måste avtalas för att binda parterna.
I kontrakten kan standardavtalen föras in helt eller delvis tillsammans med annat som parterna vill avtala om. Ändrade förutsättningar är snarare regel än undantag i entreprenader. Detta regleras av ÄTA-bestämmelser i avtalen (Ändring, Tillägg och Avgående arbeten). Parterna har också ett ansvar för att kommunicera med varandra. Kunskap om entreprenadjuridik leder till bättre samarbete, bra resultat och kostnadskontroll.

Du får
Utbildning ger dig grundläggande kunskap och en bra överblick av olika standardavtal inom entreprenadjuridiken. Du lär dig det som är viktigt att tänka på innan du ingår konsult- eller entreprenadavtal och hur avtalen tolkas.

Deltagare
Byggherrar, projektledare, förvaltare, konsulter, arkitekter, entreprenörer, besiktningsmän, inspektörer, jurister, säljare, inköpare m fl

Från programmet
Grundläggande lagstiftning och dess konsekvens för avtalen.
(Avtalslagen, köplagen, jordabalken, skadeståndslagen, arbetsmiljölagen, plan- och bygglagen mm)

Olika upphandlingsformer. Utförande entreprenad och totalentreprenad
samt blandningar av entreprenadformer.

Standardavtalens innehåll och viktigaste bestämmelser:
Utförande entreprenad, AB 04
Totalentreprenad, ABT 06
Konsultavtal, ABK 09
Materialleveransavtal, ABM 07
Konsumententreprenader, ABS 09

Andra hjälpmedel för att konkretisera innehållet i avtalet
AMA, MER och BSAB systemet, bygghandlingar.

Avslutande diskussion.

Tider:
Dag 1: 09.00 - 16.30

Kursegenskaper

Startdatum 2019-09-18
Slutdatum 2019-09-18
Sista anmälningsdatum 2019-08-31
Individuellt pris inklusive lunch & fika 5 200 SEK
Plats
Stockholm
Stockholm, Sweden
Stockholm
5 200 SEK 9
Dela denna kurs: