Trycksatta anordningar AFS 2017:3 m fl, 1 dag, Göteborg.

 

 

Innehåll
Regelverket om trycksatta anordningar. Översikt och utveckling.
AFS 2016:1, AFS 2016:2, AFS 2006:8 AFS 2006:4 och AFS 2017:03
Tryckbärande anordningar. AFS 2016:1 och AFS 2016:2
Krav på tillverkare, importörer, distributörer och den som tar anordningarna i bruk.
Definitioner, undantag, klassning i kategorier, moduler för förfarande för bedömning av överensstämmelse. Presumtion om överensstämmelser.
Användning och kontroll av trycksatta anordningar AFS 2017:03
Allmänna krav: Riskbedömning, placering och fortlöpande tillsyn.
Kort om gasflaskor skyltning. Koppling till MSBFS 2011:03.
Trycksatta anordningar klassificering klass A och B.
Fluid, tryck volym/diameter och temperatur är de avgörande variablerna.
Tillämpning på klassificering. Klassificeringens konsekvenser.
Särskilda krav / ansvar för klassificerade anordningar i klass A och B.
Första kontroll, återkommande kontroll och revisionskontroll.
Undantag för återkommande kontroll.
Program för riskanpassad kontroll ett alternativ till återkommande kontroll.
Revisionskontroll. Ändring, skada, nya driftförhållanden eller utgången livslängd.
Kontrollorganets intyg och skylt
Pannor i klass A och B
Driftprov och övervakning
Certifiering av pannoperatör som övervakar panna i klass A eller B.
Kompetenskrav enligt bilaga 2.
Dokumentera pannoperatörens uppdrag.
Övervakning: Ständig, periodisk och övervakningsintervall.
Övervakningsteknik, säkerhetsutrustning och larm. Inställelsetid.
Arbetsgivarens dokumenterade rutiner för övervakning av pannor.
Kontrollorganets dokumenterade bedömning av pannors övervakning ska intygas på samma intyg som överlämnas efter teknisk kontroll av anordningen.
Swedac  - Arbetsmiljöverket - Kontroll -/certifieringsorgan. Roller och organisation.
Exempel på pannanläggningar, kompressoranläggningar och gasanläggningar.
Enkla beräkningar tryck, volym, temperatur. Intressenter certifiering av pannoperatörer.
AFS 2006:8 Provning med över- och undertryck.
Avslutande frågor och diskussion.

Tider: kl 09.30-15.00

Kursegenskaper

Startdatum 2019-04-03
Slutdatum 2019-04-03
Sista anmälningsdatum 2019-03-15
Individuellt pris inklusive lunch & fika 4 600 SEK
Plats
Göteborg
Gothenburg, Sweden
Göteborg
Kontakta oss eller boka nästa kurstillfälle om det passar
4 600 SEK 12
Dela denna kurs: