Stress och stresshantering, ½ dag. Företagsanpassad.

Stess & stresshantering

Tillfällig stress inför en speciell uppgift kan göra oss extra alerta och effektiva.
Tyvärr så är långvarig stress inte positivt eftersom det leder till uttröttning och
är skadligt för kroppen.  Vår kropp är så konstruerad vi kan mobilisera och göra storverk
men är vi i mobiliseringsläge under lång tid går vi mot motsatsen med trötthet, sömnbesvär,
nedstämdhet, irritation och i allvarliga fall depression och utmattningstillstånd.
Tyvärr så är dessa tillstånd inte ovanliga men det finns hopp. Vi kan lära oss att hantera stress och förebygga sjuklighet.
Med stresshantering lär vi oss hantera och ta ansvar för den egna hälsan och arbetssituationen i ett allt mer komplicerat och intensivt arbetsliv.
Idag är den stressrelaterade ohälsan ökande och leder till långa sjukfall med stora kostnader och produktionsbortfall.
Arbetsgivaren har fått ett tydligare ansvar för att förebygga ohälsosam belastning av stress i arbetslivet genom
AFS 2015:04 Organisatorisk och social arbetsmiljö.

På kursen får du kunskaper om :

# Stress en fysiologisk paradox

# Medicinska aspekter och varningssignaler

# Att kontrollera stress. En färdighet att träna

# Olika personligheter hur påverkar det?

# Enkel avslappningsövning

# Frågor och avslutning

Kursegenskaper

Startdatum 9999-12-30
Slutdatum 9999-12-30
Sista anmälningsdatum 9999-12-30
Individuellt pris inklusive lunch & fika Begär offert
Plats På ert företag
12
Dela denna kurs: