Samordningsansvar, 1 dag, Göteborg


Samordningsansvarig vid fast driftställe

Bakgrund
Samordningsansvaret på fasta driftställen ligger på den som råder över arbetsstället. Ansvaret är
inte ett övergripande ansvar för alla arbetsmiljöfrågor på arbetsstället utan omfattar gemensamma områden och sådana risker som kan uppstå på grund av att flera företag eller motsvarande arbetar på arbetsstället. Risker som bara gäller ett av företagen är helt och hållet det företagets ansvar.
På arbetsplatser där inget av företagen råder över arbetsplatsen kan berörda företag avtala om vem som ska vara samordningsansvarig för arbetsmiljöfrågorna. För bygg- och anläggningsarbeten utses byggarbetsmiljösamordnare. Samordningsansvaret är odelbart antingen har man det eller så har man det inte. Avtalsrätten och entreprenadjuridiken kompletterar arbetsmiljölagen när ansvar mellan de olika företagen fördelas.

Det samordningsansvariga företaget har både skyldigheter och rättigheter gentemot övriga.
Rättspraxis visar vikten av att det samordnande företaget analyserar risker och kommunicera regler på ett tydligt sätt.

Du får
Bred kunskap kring olika ansvarstyper i arbetsmiljölagen och tillämplig kunskap om hur samordningsansvar kan tillämpas på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Du får grepp om regelsituationen genom flera olika situationer t ex samordningsansvar för fast driftställe med eller utan bygg- och anläggningsarbete. Du får insikt i hur juridiken fungerar vid samordningsansvar med genomgång av rättsfall inom området. Du får grunderna kring hur företaget kan delegera samordningsansvaret i sin organisation.

Deltagare
Alla med ansvar för personal eller verksamhet vid arbetsställen med mer än en arbetsgivare samt rådgivande funktioner inom arbetsmiljö, säkerhet och HR. Underhållschef, produktionschef, arbetsledare, uppdragsansvarig, beställare, projektledare, byggarbetsmiljösamordnare, arbetsmiljöingenjör, bolagsjurist m fl

Från programmet
Samordningens intressenter.

Regelverkets uppbyggnad.

Arbetsmiljöansvar. Flera olika typer av ansvar gäller samtidigt.

Samordningsansvar fast driftställe, tillämpning.

Samordningsansvar i bygg- och anläggningsprojekt, tillämpning.

Samordningsansvar fast driftställe med flera entreprenörer band annat
bygg- och anläggningsprojekt, tillämpning.

Avtal klargör arbetsuppgifter mellan företagen.

Tillsyn, sanktion och arbetsmiljöbrott.
Rättsfall samordningsansvar.
Delegering för utförande av arbetet med samordningsansvaret. Straffansvar.
Rutiner och erfarenheter.

Avslutning.

Kurstid
kl 09.00 - 16.00

Kursegenskaper

Startdatum 2023-05-31
Slutdatum 2023-05-31
Sista anmälningsdatum 2023-05-01
Individuellt pris inklusive lunch & fika 5 200 SEK
Plats
Göteborg
Göteborg, Sverige
Göteborg
5 200 SEK 13
Dela denna kurs: