Entreprenadjuridikens standardavtal revideras 2019

Lagstiftningen har i princip lämnat över ansvaret till parterna att avtala om vad som ska gälla för ett entreprenad- eller konsultavtal. Branschens intressenter har, genom BKK (Byggandets Kontraktskommitté), tagit fram standardavtal för olika entreprenadformer och upphandlingar. Standardavtalen är frivilliga och måste avtalas för att binda parterna.

BKK har flaggat för att två av de vanligaste standardavtalen AB 04 och ABT 06 ska revideras under 2019. Länk till BKK.
TIFU reviderar ständigt kurserna. Säkrade kunskaper i tiden och effektiv kompetensuppbyggnad.
Nya fall och avgörande i domstol håller kursmaterialet aktuellt. Länk till TIFU:s kurser.

Välkommen till TIFU
Öppen och anpassad utbildning