Användning och kontroll av trycksatta anordningar AFS 2017:3

Information om nya föreskrifter

Arbetsmiljöverket har beslutat om de nya föreskrifterna om "Användning och kontroll av trycksatta anordningar" AFS 2017:3. Föreskrifterna träder ikraft 1 december och har publicerats på Arbetsmiljöverkets hemsida. De nya föreskrifterna förenklar regelverket i förhållande till de tidigare reglerna.
En vägledning för tillämpning av föreskrifterna ska tas fram av Arbetsmiljöverket.
Föreskrifterna berör medicinska centralgasanläggningar och TIFU tar upp dem på kurserna om medicinska gasanläggningar.

Gasflaskor är transportabla tryckbärande anordningar och regleras främst av MSB:s regelverk, MSBFS 2011:03.

Klicka här för att komma till föreskrifterna AFS 2017:3

Se TIFU:s kurserbjudande om trycksatta anordningar

Se även TIFU:s information om certiferade pannskötare, pannoperatörer eller drifttekniker.

Göteborg juni 2017

Göran Zaar
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.