Nya hygieniska gränsvärden AFS 2018:1

 

Nya hygieniska gränsvärden AFS 2018:1 & kemikaliekurser

Nu har de nya gränsvärdena beslutats och publiserats på Arbetsmiljöverkets hemsida. Se AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden.
Föreskrifterna träder ikraft 21 augusti 2018 och ersätter då nu gällande gränsvärden, AFS 2015:7. Remissen har manglats sedan 18 augusti 2017.

Bakgrunden är ett EU-direktiv, 2017/164/EU, med 31 st indikativa gränsvärden som ska implementeras i vår nationella lagstiftning senast augusti 2018.
EU har också föreslagit bindande gränsvärden som förväntas föras in i carcinogen- och mutagendirektivet (CMD), 2004/37/EG. Dessa ämnen omfattas också av förslaget till nya svenska hygieniska gränsvärden. Dessutom föreslår Arbetsmiljöverket sänkningar av några gränsvärden under EU:s kravnivå. Flera andra stater inom EU har nationella gränsvärden under EU:s gränsvärden så det är inte unikt för Sverige.

71 st ämnen berörs på något sätt varav 46 st ämnen får nytt eller sänkt gränsvärde.

Exempel på gränsvärden som föreslås sänkas till hälften eller mer är oorganiskt damm, kvarts, kalciumhydroxid, cyanider, koppar, kvävemonoxid, mangan, nitroglycerin, propylenoxid, svaveldioxid, akrolein, o-diklorbensen, metylformiat och ett par klorerade kolväten.

De 46 nya gränsvärdena kommer att påverka säkerhetsdatablad för många kemiska produkter, revidering av riskbedömningar behöver göras, nya exponeringsmätningar behövs främst för nya ämnen och damm (fasta partikel aerosoler) eftersom gränsvärden för totaldamm generellt ersatts av inhalerbar fraktion.

På vår populära grundkurs om bedömning av kemikalier tar vi upp hygieniska gränsvärden bakrund, tillämpning, kontroll och exponeringsbedömning som en del i utbildningen.
Ständigt uppdatarade kurser. TIFU arrangerar även anpassade kurser inom kemikalieområdet. Begär offert.

Vill du veta mer om remissen till nya gränsvärden så kliicka på länken.
https://www.av.se/globalassets/filer/om-oss/remisser/2016-048854-remisshandlingar-hygieniska-gransvarden.pdf

Villdu läsa de nya hygieniska gränsvärdena, AFS 2018:1. Klicka på länken.

Länk till AFS 2018:1


Välkomna!


Göteborg 19 mars 2018

Göran Zaar
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
TIFU AB