Teknisk Industriell Företagsutveckling

Hundra procent tillämpbar kunskap.

Medicinska gasanläggningar

Livsviktig kunskap.

Kemiska produkter

Rätt information Rätt kemikalie Rätt hantering

Arbetsmiljöregelverket

Vad du behöver prioritera.

Ventilationsutbildning

Drift och kontroll av ventilationssystem

Industrins utbildare

Utbildar industrin

Kunskap

bygger broar

Säkrade kunskaper i tiden.
Effektiv kompetensuppbyggnad.
Bästa föreläsarna Och ständigt uppdaterad dokumentation.

Arbetsmiljö & Ledarskap

Inom arbetsmiljö är utbildningen som vi ger – för chefer och andra företrädare för arbetsgivaren, själva grunden för framgång inom området. Vi kompletterar dessutom utbudet med tekniska utbildningar för effektiv – och ändamålsenlig tillämpning av regelverket. Även organisatorisk och social arbetsmiljö och rehabilitering ingår. Vi utbildar såväl arbetsledare som projektledare. Resonera med oss om ledarskap och arbetsmiljö. Vi håller kunskaperna lika levande som aktuella.

Kemi & Medicinsk gas

Såväl användare som leverantörer av kemiska produkter är välkomna till våra kurser. Där Kemikaliebedömning, Klassificering och Säkerhetsdatablad utgör de främsta recepten på hur du bäst lyfter din kompetens inom området. Medicinska Gasanläggningar är dessutom en nisch som vi specialiserat oss på – för såväl grundläggande som specialiserad utbildning. Våra kurser är mycket meriterande för arbete i branschen.

VVS & Strålskydd

Professionell drift av ventilations- och värmesystem är lika mycket grunden för en bra ekonomi, som nöjda brukare av lokaler. Alltså har vi utbildningar inom området. Vi har även – naturligtvis, utbildning i OVK (obligatorisk ventilationskontroll) för certifiering. Praktisk energieffektivisering är andra energiska kurser. Strålande kurser inom strålskydd. Och unika praktiska övningar i samarbete med Studsvik. Du får den kunskapsdos som behövs för en säker hantering av strålkällor.

Bygg & Juridik

Vi sträcker oss från utbildning av byggarbetsmiljösamordnare, BAS P/U med kunskapsbevis till hantering av olika byggnadsmaterial. Inom entreprenadjuridik tar vi oss fram genom snårskogen – bland annat förekommande standardavtal från BKK – till lika praktiska som tillämpbara riktlinjer, och för att du ska kunna tolka, granska och upprätta entreprenadkontrakt. Du får förståelse för risker och bevisbörda i ingångna avtal.